Kyrkan i Årsunda

Årsunda kyrka

En av Gästriklands bäst bevarade medeltidskyrkor

Välkommen till Årsunda kyrka

Om kyrkan

Årsunda kyrka med anor från 1200-talet är Sandvikens pastorats äldsta kyrka Kyrkan var en timmerkyrka från början och låg på samma plats där den nuvarande kyrkan är rest. Olika skeden i kyrkans historia manifesterades ofta genom tillbyggnad och utsmyckning samt anskaffande av inventarier. Dopfunten, de två krucifixen, ett ciborium* och Olofskulpturen fanns redan i den gamla timmerkyrkan från 1200-talet. *Ciborium är ett nattvardskärl som används för att förvara det invigda, konsekrerade, nattvardsbrödet, även kallade oblater.


Annons

Kalmålningarna

Kalkmålningarna i kyrkan är av Tierpsgruppen från 1400-talets sista fjärdedel. Tornet är 35 meter högt med en tupp högst upp, gjord av koppar, utförd av Zacharias Sjöström 1772. (Svenska Kyrktuppsfrämjandet utnämnde den till årets tupp 1979.) Tornuret köptes 1872 för 1 800 riksdaler av Pellas Erik Persson i Mora.

Orgeln

1789 inköps kyrkans första kända orgelverk för 222 riksdaler från Ovansjö församling. Orgeln, ett enmanualigt pedallöst verk med kort oktav, byggdes 1714 av Johan Niclas Cahman som var den tidens absolut främsta orgelbyggare i Sverige. Johan Petter Moberg från Nyköping var den första organisten. Orgel är en av de äldsta och värdefullaste i landet. På piporna finns en i Sverige ovanlig dekoration i form av maskaroner, skäggprydda huvuden, där munnen bildas av ljudöppningen.

Läs om en annan fin Cahmanorgel: http://lovstabruk.parjohansson.se/...

Kyrkoorgel i Årsunda kyrka Spektakulär kyrkoorgel

Dopfunten & dopängeln.

Dopfunten, kyrkans äldsta inventarium är en enkel, huggen dopfunt från 1200-talet. Dopfunten som är av kalksten, hittades på 1900-talet i redskapsboden i trasigt skick. Cuppan* som hade använt som tjärpyts kunde rengöras och användas igen.

1757 inköptes från bildhuggaren Johan L Ljung i Stockholm en s.k dopängel. En bevingad skulptur, som håller en skål över huvudet i höger hand och ett kors i vänster hand. * Cuppa, på Latin tunna, fat, är den skål som man har i dopfunten och där man häller vattnet.

Frågor och svar om dop, dopfadder, tips på doppresenter m.m: https://www.svenskakyrkan.se/dop

Altarskåpet

Altarskåp av ek, tillverkat i Antwerpen mellan 1510-1515. Figurerna i altarskåpet är utsökt detaljrika med Madonnan som centralfigur. Översteprästen är bl a framställd med glasögon något mycket unikt på 1500-talet.

En sägen säger att det dyra och förnämliga altarskåpet var avsett för Ovansjö socken, men då slädarna med sin dyrbara last nådde Årsunda socken orkade inte hästarna upp för ett berg.

Prästen i Årsunda spände då för sin egen hästkrake och lyckades fortsätta färden, som "råkade" sluta vid hans egen kyrka... (Altarskåpet ansågs vara så unikt att det lånades ut till Uppsala i samband med utställningen "Himlen är här" 2014)

Altarskåp i Årsunda kyrka Altarskåpet i Årsunda kyrka


Annons

Spännande innehåll i kyrkan:

Krucifix av ek, inhemskt arbete från 1200-talets andra hälft.

Krucifix i Årsunda kyrka Krucifix i tak

Krucifix av trä från verkstad i mälardalen omkring 1300.

Kyrksilver & brudkronor


Brudkrona i Årsunda kyrka Brudkrona med förvaringslåda

Kyrkan har flera gamla kalkar bl.a en kalk från medeltiden, utförd i koppar, till kalken hör en patén av silver från 1659. Kyrkans äldsta brudkrona är från 1655. Materialet är förgyllt silver och den är smyckad med åtta röda stenar. 1959 skänkte kyrkliga syföreningen en brudkrona av förgyllt silver med akvamariner och månstenar. Till brudutstyrseln hör också ett 1600-talssmycke med tre figurer och en sten. Mer om vigsel och bröllop och att gifta sig i kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/vigsel

Processionskrucifix av furu, Sankt Olov, inhemskt arbete från omkring 1300.

Träskulptur av ek, Maria Magdalena, från verkstad i Norrland under 1400-talets andra hälft.

Madonnabild av lövträ från verkstad i Norrland under 1400-talets andra hälft.

Predikstol från 1678 gjord av predikstolsmakaren Olof Persson i Sala.

En runsten från 1000-talet med bildmotiv från den fornnordiska sagan om Sigurd Fafnesbane finns bevarad i vapenhuset. Årsundastenen är en av tre runstenar i Gästrikland som visar motiv från Sigurdssagan. De övriga ligger i Ockelbo och Österfärnebo.

Om Årsunda församling

(Som numer tillhör Sandvikens pastorat sedan 1 januari 2014) Den först kända kyrkoherden i Årsunda församling hette Gabriel (år 1515), han var även skollärare.

En kyrkoherde som bör omnämnas är Anders Thomasson Lundqvist.

Han var handlingskraftig och initiativrik och betydde mycket för Årsunda socken under sin ämbetstid 1756-1774. Han var den drivande kraften vid kyrkans tillbyggnad under 1770-talet. Dessutom inrättade han ett sockenapotek, nyanställde barnmorska, drev igenom vaccinering mot smittkoppor samt åstadkom byggande av en ny prästgård.

Svenska kyrkan logo
Årsunda kyrka ingår i Svenska Kyrkan

Idag har pastoratet full verksamhet med ett utbud av gudstjänster i kyrkan, friluftsgudstjänster, körer, miniorer, juniorer, barncafé, spädbarnsmassage, retreater, pilgrimsvandringar, födelsedagskalas för de som fyllt 70 år och uppåt och mycket mer.

Sockenstugan hyrs även ut i mån av plats till annan verksamhet.

För bokning av dop och vigsel: Församlingsexpeditionen 026-25 30 53

Vad händer i Årsunda kyrka? Se Sandvikens pastorats hemsida:
www.svenskakyrkan.se/sandviken

Fotot på kyrkan i kvällsol är tagen av Carin Säärelä.
Bilderna på orgeln är tagna av Martin Andrén.
Övriga bilder är från Madelene Perpåls på Svenska kyrkan.


Annons