Årsundas historia

Välkommen till Årsunda!

Årsunda ligger i sydvästra Gästrikland och ingår i Sandvikens kommun.


Annons

Årsundas kommunvapen
Årsundas kommunvapen

Årsunda var dock en självständig kommun i över 100 år - 1863 till 1970 då Årsunda sedermera införlivades i Sandvikens kommun.

Som geografisk bosättningsplats så är Årsunda inte nytt. Här har det bott människor i tusentals år. Gravfynd från Vida i Årsunda anses vara så gammalt som Vendeltid - 500 till 800-talet. Övriga fynd visar på fortsatt befolkning- och samhällsutveckling med våra stora fynd från Järnålderns senare del och vidare mot Vikingatiden 800 - 1000-talet. Intill riksväg 272, i närheten av kyrkan så ligger välexponerade vikingagravar att beskåda.

Kyrkan i sig har spår och historia från 1200-talet. Nuvarande form fick den runt 1450-talet.
Gustav Vasa regerade så konfiskerade denne konung silver från Årsunda kyrka.

Årsunda är faktiskt en av de nio äldsta socknarna i Gästrikland och var även under medeltiden annex till Ovansjö.
Från denna tid finns även starka indikationer på att Årsunda var en storproducent av myrmalmsjärn som i tin tur gav handelsförbindelser med Mälarprovinserna, Uppland och Västmanland.

Årsundas historia Långhus från Vikingabyn i Årsunda


Annons

Källor:

+ Historieberättande Årsundabor
+ På Sandvikens kommuns hemsida så finns det en PDF-fil att ladda ner med en berättelse om Årsundas kommunala stämmo- och fullmäktigeprotokoll åren 1750-1970. Ladda ner och läs här! länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
+ https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rsunda länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Inväntar färdigställande av information för denna sida. Håll till godo!

Vill du snabba på processen eller har du några önskemål om vad som borde finnas med på denna sida?
Kontakta oss!


Annons